Mi a SzomatoDráma?

„A SzomatoDráma” egyszerű, játékos, kreatív, érzelmekben és felismerésekben gazdag, sok örömmel és érintéssel járó, könnyen elsajátítható terápiás módszer.

A „szomato” szó arra utal, hogy a játékok során a testi tapasztalatainkra, tüneteinkre, betegségeinkre fokozott figyelmet fordítunk, és engedjük, hogy a test bölcsessége irányítsa tudatosságunk ébredését.

A „dráma” pedig itt annyit jelent, hogy élőben, „élesben”, konkrét találkozások, konfliktusok, érzelmek átélésével és a szükséges lépések azonnali megcselekvésével hárítjuk el a gyógyulás belső akadályait és jutunk közelebb a vágyott testi-lelki harmóniához.”
www.szomatodrama.hu

Egy kis betekintés a SzomatoDráma kulisszái közé

A kiindulópont:

Az a tünet, testérzet, negatív gondolkodásmód, amely magára hívja a figyelmed a testeddel kapcsolatban. Lehet ez fájdalom, sérülés, betegség, állapot, vagy akár a test/testrész el nem fogadásától – annak utálatáig bármilyen helyzet.

A SzomatoDráma játék során lehetőségünk van mindezeket megjeleníteni, megfigyelni és átalakítani.

A módszer mint lehetőség

Egy játék során rengeteg lehetőség adódik, hogy találkozzunk a bennünk lévő „hallgatag”, jól elcsomagolt érzésekkel, melyek akár tudattalanul befolyásolják életünk, reakcióink egészen addig, mígnem egyszer csak a testünk valamilyen tünettel, fájdalommal, betegséggel jelez.

A játék alatt mély átéléssel, legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy hatalmas empátiával, valódi ráhangolódással kerülünk közel tüneteinkhez, vagy a „nem szeretett részeinkhez”, s szinte automatikusan, magától értetődően alakítjuk át, hárítjuk el az akadályokat, s indulunk el az önszeretet, önelfogadás útján.

A kiscsoportos SzomatoDráma játék felépítése

A csoport négy-öt főből áll, plusz a szakember, vagy játékvezető.

01.

A játék indítása előtt kiválasztják a főszereplőt, a többiek lesznek a testrészek képviselői. Az első lépések során a főszereplő ráhangolódik a testére és elképzeli, majd megalkotja a társain keresztül, hogy hogyan látja maga előtt mindazt, amit érez, vagy amire gondol. Pl. egy fájó hátat elképzel, mint egy megfeszült ember..stb

02.

Majd elindul a játék, és a szereplők ösztönösen, önmagukra és társaikra hangolódva mozogni, beszélgetni kezdenek, szinte mintegy színházi előadás (nagyon izgalmas előadás).

Később a főszereplő is belép a játékostársai közé, mintegy megérezvén belülről is a folyamatot, és elkezdi
a valódi összekapcsolódást a benne zajló folyamatokkal.

03.

Miért írom, hogy valódi?

Tapasztalatom szerint a
legtöbb ember, így hát én is, hétköznapi életében csak gondolkodik arról, vajon mi zajlik odabenn.

Elmegyünk orvoshoz és legtöbbször ő meg is mondja, hogy mi történik.

És ez teljesen jó.

De milyen lehetőségeket rejthet még, amikor „bebújunk a bőrünk alá és beszélgetünk a sejtjeinkkel, a fájó részeinkkel, a testrészeinkkel amiket nem szeretünk? Érdemes elgondolkodni rajta, kipróbálni és megtalálni ebben a saját válaszaidat.

Ehhez a témához ajánlom Dr. Buda László Mit üzen a tested című könyvét.

„A konfliktusok feloldásában mindig támaszkodunk a ‘test bölcsességére’, amelyet az intuitív és ösztönös mozdulatok, hangadások, felbukkanó közléskényszerek bátorításával segítünk felszínre jutni. A főszereplő szinte mindig meglepő felfedezésekre jut azzal kapcsolatban, hogy személyes múltja, emlékei, hozzátartozóival való kapcsolatai, meggyőződései hogyan vetülnek bele sejtjei, szervei kapcsolatrendszerébe.

Olyan felismerések születnek a játékok során, melyeket egyetlen könyvből sem lehetne kiolvasni. Ráadásul mindezt gyakran mély érzelmi reakciók, katartikus indulati felszabadulások kísérik.

Ez az érzelmi átélés teszi lehetővé a személyes hitrendszer és a testi folyamatok értelemteli összekapcsolódását és ezen keresztül az érzelmi megrekedtség és a feszültségek oldódását. A valódi megoldás, kibékítés, megbocsátás, támaszadás a főszereplő testi folyamataiban, testi és lelki érzeteiben, érzéseiben kell, hogy végbemenjen. Így elindulhat egy új energetikai mintázat térnyerése, amely a spontán, természetes, öngyógyító folyamatoknak szabad utat enged.”

Ezen folyamatok után zárul le a játék.

(szomatodrama.hu)

Következtetés

Időre van szükségünk ahhoz, hogy ismerni, érezni merjük a testünk. Hogy megtanuljuk jól kezelni mindazt, amiről mesél. Minél többet játszunk, annál többet tudunk arról, mi a legjobb az adott pillanatban, helyzetben a számunkra. Minél több érzést átélünk, annál kevesebbet kell elfojtanunk.

Egyszerű, játékos, és amikor már rutinunk van benne, akár egyedül is elboldogulunk jó néhány helyzetben. Mint a jóga, ha régóta gyakoroljuk, egy idő után egyedül is menni fog sok minden.

„Kívánom, hogy sikerüljön átélned önmagad feltétel nélküli, teljes elfogadásának felszabadító érzését. Kívánom, hogy őszintén és szívből tudd szeretni azt a különleges, rejtélyes, csodálatos lényt, aki vagy, és ezáltal a legteljesebb mértékben oda tudd ajándékozni magad a világnak. Kívánom, hogy egyre inkább rá tudj hangolódni arra, amit a lelked üzen az életed könnyű, örömteli és nehéz, fájdalmas, szenvedésteli pillanatain keresztül, és váljon ez az üzenet saját gyógyító esszenciáddá.”

(Dr. Buda László: Mit üzen a lelked)

„Felhívjuk a figyelmét, hogy programjaink tájékoztató, ismeretterjesztő és önismereti jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és nem pótolják vagy helyettesítik az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, kivizsgálást és kezelést.

A SzomatoDráma nem gyógyítóeljárás. Pszichés vagy pszichoszomatikus zavarok fennállása esetén orvosi vagy pszichoterápiás ellátás igénybevételét javasoljuk! A SzomatoDráma egy önismereti-öngyógyító módszer, amelynek legfőbb jellemzői az egyszerűség, ajátékosság, a természetesség, az érzelemgazdagság és a hatékonyság.

A SzomatoDráma nem orvosi vagy pszichoterápiás beavatkozás és nem alternatív/komplementer gyógymód. Nem támaszkodunk anatómiaiés élettani ismeretekre, játékaink során mellőzzük az orvosi vagy természetgyógyászati jellegű diagnózisok használatát.

Képzéseinken a SzomatoDráma módszerét alkalmazó játékvezetőket és konzulenseket képzünk, akik nem pszichológusok, pszichoterapeuták vagy pszichoterápia folytatására feljogosított személyek.

A játékvezető és a konzulens feladata, hogy eszközeit és szakmai tudását latba vetve hozzásegítse kliensét ahhoz, hogy érdemi felismerésekhez jusson önmagával kapcsolatban, releváns érzelmeket éljen át, cselekvően átrendezze szubjektív világa egy-egy területét, és mobilizálja belső hajtóerejét céljai, saját jólléte irányába. A SzomatoDráma módszerű egyéni konzultáció nem orvosi vagy pszichoterápiás beavatkozás és nem alternatív/komplementer gyógymód, hanem egy önismereti célú beszélgetés, amelybe a SzomatoDráma módszer egyes elemei is felhasználásra kerülhetnek.

A konzultáció célja hozzásegíteni a klienst ahhoz,hogy érdemi felismerésekhez jusson önmagával kapcsolatban, releváns érzelmeket éljen át, cselekvően átrendezze szubjektív világa egy-egy területét, és mobilizálja belső hajtóerejét céljai, saját jólléte irányába.” (szomatodrama.hu)

Egy napos programok

Nagy programok